Głównym zadaniem podręczników szkolnych jest przekazanie treści uczniom w skrócony i przystępny sposób. Jaki powinien być podręcznik? Przede wszystkim wszystkie materiały nie tylko tekstowe, ale i graficzne muszą być zgodne z głównymi założeniami podstawy programowej i programu nauczania. Treści powinny być ułożone w logiczny, usystematyzowany schemat, który będzie zrozumiały dla każdego ucznia. Podręczniki powinny być dopasowane do możliwości i umiejętności klasy. Ważne są również dodatkowe elementy, które składają się na cały zestaw, czyli zeszyty ćwiczeń czy karty pracy, te elementy nie tylko urozmaicą, ale znacznie ułatwią poznawanie treści.

Konstrukcja podręcznika

Bez względu na to czy chodzi o podręczniki do gimnazjum (http://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-gimnazjum-c-313_1040.html) czy liceum ich zadanie jest jedno, czyli przekaz treści. Jednak na rynku dostępne są różne wydawnictwa i tak każda księgarnia internetowa czy stacjonarna posiada w swoim katalogu podręczniki, które różnią się poziomem merytorycznym i metodycznym. Co obejmuje konstrukcja tradycyjnego podręcznika?:

? Podział na rozdziały i podrozdziały.

? Zróżnicowany sposób przekazu teorii naukowych.

? Ćwiczenia czy zadania kontrolne.

? Podsumowanie działu.

? Jeśli chodzi o przedmioty ścisle opisy doświadczeń.

? Różne wyróżnienie ważnych zagadnień i pojęć.