Podręczniki szkolne to najpopularniejsze środki dydaktyczne, które są stosowane w trakcie zajęć lekcyjnych. Producenci np. sprzętu elektronicznego proponują wiele produktów, które by nie tylko urozmaiciły proces edukacyjny, ale także wpłynęłyby na jego efektywność. Niestety nie są zakupowane do szkół ze względu na problem ekonomiczny, ponieważ w większości są to drogie rozwiązania. Dlatego np. tanie podręczniki są głównym elementem zajęć szkolnych.

Podręczniki – istotny element każdej lekcji


Autor zdjęcia: BCcampus_News

Głównym zadanie, jakie mają przed sobą podręczniki to przekaz treści w skróconej formie. Z podręczników uczniowie korzystają nie tylko w czasie lekcji, ale także w domu np. podczas przygotowywania się do sprawdzianu czy przy odrabianiu pracy domowej. Podręczniki szkolne powinny także wpływać na wychowanie młodzieży, dlatego tak bardzo ważny jest ich prawidłowy wybór.

Jaki powinien być dobry podręcznik? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego konstrukcję czy treści podzielone są na rozdziały czy zachowany jest porządek chronologiczny, a także ich logiczny układ.Dobry podręcznik to taki, w którym jest zachowana pełna równowaga pomiędzy słowem pisanym, a grafiką. Zarówno treści jak i elementy graficzne powinny być dobrane do poziomu i umiejętności uczniów, ponieważ istotne jest to, aby uczeń potrafił z nich właściwie korzystać. Dodatkowe elementy np. ilustracje, tabele, wykresy pozwolą uczniowi na większe zrozumienie treści.

Wybierając konkretne wydawnictwo należy zwrócić przede wszystkim uwagę na stronę merytoryczną, a także metodyczną książki. Te dwa czynniki stanowią o wartości edukacyjnej podręcznika. W księgarniach dostępne są podręczniki, które są dopasowane do poziomu uczniów np. podręczniki do gimnazjum. Często podręczniki są sprzedawane w zestawie z zeszytami ćwiczeń, płytami CD, kartami pracy. Wybrany podręczniki musi być zgodny z założeniami podstawy programowej i programu nauczania danego przedmiotu.