• Robienie własnych notatek na marginesach.

Skuteczna nauka


Autor zdjęcia: BCcampus_News

• Podkreślanie ważniejszych informacji.

• Praca na elementach graficznych umieszczonych w podręcznikach.

Wpływ na efekty naszej pracy ma wiele czynników. Przede wszystkim bardzo dużo zależy od ilości materiału i czasu, który pozostał do przygotowania do egzaminu czy sprawdzianu. Liczą się również indywidualne potrzeby osoby uczącej się, jej motywacja do pracy, poziom inteligencji i zaangażowanie. Przed rozpoczęciem nauki warto wybrać miejsce, które będzie ciche, ponieważ wszelkie hałasy mogą dekoncentrować uwagę. Dodatkowo wybrane pomieszczenie powinno być właściwie doświetlone i z dostępem do świeżego powietrza, ponieważ dotleniony mózg pracuje znacznie lepiej.

Bez względu na rodzaj narzędzi wykorzystanych do pracy czy będą to podręczniki akademickie czy podręczniki do gimnazjum istotne jest prawidłowe zapamiętywanie materiału. Jest udowodnione naukowo, że treści, które są zapamiętywane na początku pozostają w pamięci na dłużej, ponieważ wraz z upływem czasu efektywność mózgu maleje, aby na końcu znowu wzrosnąć. Bardzo ważne w całym procesie jest odpowiednie rozłożenie materiału w czasie. Odradza się długie czytanie, które z upływem czasu staje się mechaniczne. Dziennie należy się uczyć od 35 – 60 minut, oczywiście nie wolno zapominać o przerwach. Materiał, który będzie powtórzony kilka razy będzie szybciej zapamiętany, ale czytanie musi odbywać się ze zrozumieniem.

• Głośne czytanie tekstu.

Bardzo ważną rolę odgrywają użyte do nauki środki dydaktyczne, którymi mogą być podręczniki, ponieważ ich zadaniem jest przekaz treści w skróconej formie. Dodatkowo podręczniki szkolne zawierają najczęściej na końcu rozdziału pytania czy ćwiczenia kontrolne, dzięki którym można sprawdzić poziom opanowanej wiedzy. Różne pomoce dydaktyczne w swojej ofercie posiada każda księgarnia stacjonarna czy księgarnia internetowa. podręczniki są jednak najpopularniejsze. Metody pracy na podręcznikach są różne może to być np.:

Niestety nie istnieje jedna skuteczna metoda, dzięki której możliwe jest szybkie opanowanie większej partii materiału w krótkim czasie. Wszystko zależy od ilości, a także rodzaju materiału, ale ważne są również możliwości osoby uczącej się. Podręczniki szkolne, opracowania, słowniki czy repetytoria są to narzędzia pracy, z których najczęściej korzystają uczniowie. Czy środki dydaktyczne typu tanie podręczniki są przydatne w trakcie przygotowań, np. do sprawdzianu? Jaką metodę nauczania można nazwać efektywną?