Niestety nie ma jednej uniwersalnej metody, która by pozwoliła na opanowanie większej ilości materiału w krótkim czasie. Sam proces uczenia wymaga systematyczności, konsekwencji w działaniu i oczywiście czasu. Bardzo ważne są również umiejętności i możliwości osoby przygotowującej się do egzaminu. Zaczynając przygotowania do matury trzeba pamiętać o tym, że powinno to być utrwalanie treści już przerobionych, a nie uczenie się tematów od podstaw.

Najważniejszy jest plan

Przygotowania nie tylko do matury, ale właściwie każdego egzaminu czy sprawdzianu muszą być właściwie zaplanowane. Warto zainteresować się, jaki jest program nauczania danego przedmiotu i kolejne tematy odpowiednio rozłożyć w czasie. Nie wolno zapominać, że niektóre zagadnienia będą wymagały kilku powtórek. W całości bardzo ważny jest czas. Jeżeli do końcowego terminu pozostało go niewiele to niestety, ale nauka może okazać się mało efektywna. W takim przypadku praca musi być intensywniejsza, a przerwy muszą ograniczać się do minimum. Krótki czas uaktywnia proces hamowania proaktywnego, czyli takiego, które umożliwia zapamiętanie jednej części materiału, ale kosztem kolejnych. Ucząc się pod presją nie osiągniemy wiele, przerwy muszą być nie tylko wypoczynkiem, ale momentem, kiedy nowe treści łączą się z tymi już zapamiętanymi.

Właściwe podejście do egzaminu to idealnie skomponowany warsztat pracy. Bardzo ważną rolę odgrywają narzędzia pracy. Najczęściej uczniowie decydują się na podręczniki szkolne, ponieważ z nich korzystają w trakcie zajęć. Znana jest im ich konstrukcja, orientują się w doborze treści czy elementów graficznych, dlatego chętniej sięgają po podręczniki. Oczywiście w użyciu mogą być nie tylko książki używane w szkole, ale także inne wydawnictwa. Rynek księgarski ma do zaproponowania podręczniki w różnej formie, ze zróżnicowanymi ćwiczeniami czy zadaniami. Niektóre szkoły decydują się na nowoczesne rozwiązanie, jakim są e – podręczniki, które mają do zaoferowania nie tylko treści, ale także wirtualne ćwiczenia i zadania, nagrania audio, które na pewno usprawnią naukę do matury. Najczęściej do podręczników dołączone są zeszyty ćwiczeń czy karty pracy, te środki dydaktyczne też są pomocne przy utrwalaniu działu. W księgarniach można kupić repetytoria, vademeca maturzysty do różnych przedmiotów, jest to idealne rozwiązanie na podsumowanie końcowe całej opanowanej wiedzy. Tego typu rozwiązanie ułatwi również zapamiętywanie najważniejszych pojęć, zagadnień czy wzorów.

Podręczniki czy inne pomoce dydaktyczne są istotne w uczeniu się, ale nie mniej ważna jest metoda pracy. Należy ją dostosować do możliwości ucznia. Zapamiętywanie może ułatwić podkreślanie najważniejszych treści kolorowym markerem czy ołówkiem. Przydadzą się także własne notatki sporządzone, albo na marginesie, albo na oddzielnej kartce, po opanowaniu materiału notatki mogą się stać przydatnym kompendium wiedzy. Podręczniki szkolne zazwyczaj na końcu rozdziału mają pytania kontrolne, ćwiczenia czy zadania, które warto jest samodzielnie wykonać zaraz po przeczytaniu treści. Karty pracy, ćwiczenia to także metoda, która może okazać się bardzo przydatna. Niektóre rozdziały zwłaszcza przy przedmiotach humanistycznych mają swoje odpowiedniki w wersji audio.