Podręczniki to pomoc dydaktyczna, która jest najczęściej używana podczas zajęć lekcyjnych. Jest to środek dydaktyczny, z którego korzystają nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie, dlatego wybór musi być przemyślany. Czym nauczyciele się najczęściej kierują wybierając konkretne wydawnictwo? Czynników, które należy brać pod uwagę jest kilka. Zasadniczą przyczyną wyboru musi być odniesienie do podstawy programowej i jej głównych założeń, a także programu nauczania danego przedmiotu. Podręczniki muszą zawierać wszystkie wymagania z podstawy. Jeśli chodzi o poziom gimnazjalny czy maturalny to bardzo ważne są elementy, które będą sprawdzane na egzaminach kończących dany etap, chodzi tu o treści, ale także o czynności, które będą kontrolowane przez egzaminatorów np. umiejętność czytania ze zrozumieniem czy analitycznego myślenia. Bez względu na to czy chodzi o tanie podręczniki czy droższe wydawnictwo treść, jej układ, użyty język musi być dopasowana do umiejętności i możliwości klasy. Wybierając podręcznik warto także zorientować się czy została zachowana właściwa równowaga pomiędzy treścią, a ilustracjami.

Ocena podręcznika

Podręczniki to często jedyne źródło wiedzy dla ucznia, dlatego deklaracja wyboru powinna być poparta analizą nie tylko treści zawartych w podręczniku, ale także doboru ilustracji, elementów graficznych, ćwiczeń i zadań kontrolnych. Podręcznik musi mieć przystępną i zachęcającą formę, która spowoduje, że uczeń chętniej będzie się uczył i podejmował nowe, nawet te trudne wyzwania. Dobra forma podręcznika to forma poglądowa, która umożliwi poznanie konkretnych zjawisk, wydarzeń czy procesów. Bez względu na etap nauczania poziom trudności na każdym etapie powinien być stopniowany, ale nawet te trudniejsze treści powinny być podawane językiem zrozumiałym dla każdego ucznia nawet tego z mniejszymi możliwościami edukacyjnymi. Istotne jest także to, aby autor czy autorzy ważniejsze zagadnienia akcentowali np. poprzez graficzne wyróżnienie, dzięki czemu uczniowi będzie łatwiej zapamiętać np. skomplikowany wzór chemiczny. Dobry podręcznik sięga dalej niż podstawa i proponuje uczniom i nauczycielowi zadania, ćwiczenia, które będą na trudniejszym poziomie i zachęcą ucznia do dodatkowej pracy i wysiłku. W każdym podręczniku powinna także funkcjonować zasada łączenia teorii i praktyki tzn., że uczeń powinien wiedzieć, że wiedzę, którą przyswaja można wykorzystać w życiu codziennym, dzięki takiemu zabiegowi będzie chętniej sięgał po podręcznik, bo będzie dostrzegać sens w uczeniu się. Teoria powinna mieć przełożenie na zadania, ćwiczenia czy doświadczenia. Zdobywanie wiedzy musi być planowe i przede wszystkim świadome. Podręczniki są pomocne przy uczeniu się, ale powinny również gwarantować uczniowi możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy poprzez pytania kontrolne czy ćwiczenia. Jest to metoda, która pozwala młodym ludziom na próbę formułowania i rozwiązywania kwestii problemowych. Bardzo często dobry podręcznik to początek zainteresowania przedmiotem, motywacja do poznawania nowych uzupełniających treści. Najważniejsze jednak jest to, aby podręcznik podawał wiedzę w rzetelny i merytorycznie poprawny sposób.